آغاز طرح جدید مهارت آموزی در مدرسه ابتدایی پسرانه سما یاسوج با مشارکت اولیا و مربیان

به گزارش روابط عمومی سما همزمان با هفته  پیونداولیا و مربیان طرح جدید مهارت آموزی به دانش آموزان در مدرسه ابتدایی پسرانه سما یاسوج با مشارکت اولیا کلید زده شد
بر اساس این گزارش همزمان با هفته اولیا و مربیان و با حضور چشمگیر اولیا در مدرسه ابتدایی سما واحد یاسوج انتخابات اعضای انجمن اولیا و مربیان مدرسه انجام گردید و سپس طرح مهارت آموزی با شیوه جدید در مدرسه سما با مشارکت اولیا شروع به کار نمود بر اساس این طرح و در راستای مشارکت حداکثری اولیا در مدارس و سرنوشت فرزندان مهارت های مورد علاقه خانواده ها برای فرزندانشان شناسایی و پس از دسته بتدی و اولویت بندی انها و با جذب مربیان حرفه ای مهار تها به دانش آموزان آموزش داده خواهد شد.
لازم به ذکر است اولیا مهارت های را که دوست دارند فرزندانشان داشته باشند به مدرسه ارایه داده و پس از شناسایی مهارت ها وفراوانی درخواست ها دسته بندی  و کلاس های آموزشی در مدرسه آغاز خواهد شد