افزایش ۱۵درصدی جمعیت دانش آموزی مدارس سما یاسوج نسبت به سال۹۶-۹۵

به گزارش روابط عمومی سما جمعیت دانش آموزی سما واحد یاسوج نسبت به سال تحصیلی گذشته در سال جاری میانگین رشد ۱۵%درصدی داشته است. جانی پور معاون سما واحد یاسوج در جلسه راهبردی با مدیران مدارس سما واحد یاسوج ابراز داشت که در سال تحصیلی ۹۷-۹۶ با توجه عملکرد مدارس سما وبکار گیری روشهای نوین تبلیغات در سطح شهر و علیرغم  کثرت مدارس دولتی و غیر دولتی ، مدارس سما یاسوج در تمام سطوح موفق به کسب میانگین رشد جمعیت دانش آموزی۱۵% درصدی نسبت به سال گذشته گردیده اندو این در حالی است که بعضی از مقاطع تحصیلی سما به تنهایی دارای رشد ۴۶% درصدی می باشند. لازم به ذکر است که با توجه به ظرفیت نوسازی مدارس اجازه جذب دانش آموز بیشتر از طرف آموزش پرورش به سما یاسوج داده نشده است وی همچنین بیان داشت  استقبال بی نظیر از مدارس سما در مقطع ابتدایی و دبیرستان برنامه ریزی جهت برگزاری آزمون ورودی برای سال تحصیلی آینده را مد نظر مسئولین سما یاسوج قرار داده است…