مهندس امین درخشان زاده – مدیرگروه حسابداری

نام و نام خانوادگی : امین درخشان زاده

سوابق تحصیلی :

کارشناسی: دانشگاه آزاد یاسوج ، رشته حسابداری

کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اصفهان ، رشته مدیریت دولتی گرایش منابع مالی

سوابق تدریس :

  • تدریس در آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد
  • تدریس در دانشگاه پیام نور از سال ۱۳۸۹ تا سال ۱۳۹۲
  • تدریس در دانشگاه سما از سال ۱۳۹۰ تا کنون
  • تدریس در دانشگاه جامع علمی کاربردی از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳
  • مدیرگروه رشته حسابداری دانشگاه سما از سال ۱۳۹۲ تا کنون

سوابق کاری :

  • عامل ذی حساب (مسئولیت حسابداری) معاونت طرح های عمرانی استان کهگیلویه وبویراحمد از سال ۱۳۸۳ تا کنون.
  • سابقه خدمت در بانک آینده به مدت ۲ سال در قسمت حسابرسی و حسابداری از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹

مقالات :

  • دارای ۳ مقاله ISI و ۲ تا مقاله ISC
  • عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

دارای چندین مقالات در همایش های داخلی و خارجی