اولین خودکفایی دبیرستان پسرانه سما یاسوج با اجرای طرح هر دانش آموز سما یک مهارت

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی و فرهنگی سما یاسوج در راستای تاکید ریاست سازمان سما بر مهارت آموزی و با هدف آموزش مهارت های مختلف به دانش آموزان سما و همچنین تقویت مهارت های فنی دانش آموزان، ایجاد ارتباط میان شغل اولیا و فرزندان آنها ، دبیرستان پسرانه سما یاسوج با شناسایی دانش آموزانی که اولیا انها در زمینه کار با چوب و هنر نجاری تخصص دارند و در جهت نهادینه کردن هر دانش آموز یک مهارت با ایجاد کلاس های آموزشی دوره های کار با چوب و نجاری این مهارت را در میان دانش اموزان اجرایی نمودند به شکلی که در اولین خروجی این کلاس ها دانش اموزان با توجه به نیاز مدرسه ،به ساخت تابلو های اعلانات  پرداخته و مدرسه را از خرید تابلو های اطلاع رسانی بی نیاز نمودند قابل ذکر است با توجه به ارتباط ایجاد شده میان اولیا ،دانش آموزان و مدارس در میان دانش آموزان مذکور شادابی و نشاط خاصی در میان آنها ایجاد شده است