تقاضای کار دانشجویی

بر اساس بخشنامه سازمان مرکزی به منظور بهره گیری از توانمندی و خلاقیت های دانشجویان در پیشبرد امور دانشکده و ایجاد زمینه مناسب برای مشارکت اجتماعی، تجربه آموزی دانشجویان و مساعدت مالی به آنان در زمینه شهریه تحصیلی بدین وسیله به اطلاع دانشجویان گرامی متقاضی کار دانشجویی می رساند  از تاریخ ۲۵ شهریور لغایت ۵ مهرماه سال ۱۳۹۶ نسبت به ارائه درخواست خویش به دفتر فرهنگ اسلامی اقدام نمایند.

مدارک لازم:  ۱- فرم تقاضای کار داشجویی      ۲- تصویر شناسنامه                  ۳- برگ انتخاب واحد ترم جاری

 

فرم تقاضای کار دانشجویی