جناب آقای مجید صادقی

نام و نام خانوادگی: مجید صادقی

 مدیر امور فرهنگی و فوق برنامه

سرپرست واحد مشاوره و روانشناسی

آدرس پست الكترونيك : psy.msadeghi@gmail.com

سوابق تحصيلي:

کارشناسی راهنمایی و مشاوره دانشگاه شهید چمران اهواز

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

مقالات:

·        بررسی رابطه شادمانی ذهنی و بخشش با صمیمیت با همسر در کارکنان ادارات دولتی شهر اهواز . پایان نامه کارشناسی رشته راهنمایی و مشاوره. بهار ۸۹٫ همایش روانشناسی خانواده. دانشگاه الزهرا.            

·        کفایت روانسنجی مقیاس شفقت خود (مجله علمی پژوهشی مدلها و روش ها، آبان : ۱۳۹۲)

·        رابطه ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده و سبک های دلبستگی در دانش آموزان (اولینکنفرانس پژوهش‌های نوین در علوم انسانی ،خرداد : ۱۳۹۳).

·        نقش پيش­ بيني كنندگي الگوهاي ارتباطي خانوادگي در ميزان شفقت خود، ذهن­آگاهي و سبك­هاي تنظيم هيجان شناختي ، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. زمستان: ۱۳۹۳. فصلنامه مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی، سال دوم، شماره دهم، ص۳۶-۲۱.

·        پیش بینی گرایش به اعتیاد بر اساس بهزیستی معنوی و احساس تنهایی در دانش آموزان دبیرستانی. مجله علمی ترویجی سازمان سما. زمستان ۹۳

·        تاثیر آموزش مولفه­ های فرهنگ قرآنی و هویت اسلامی بر باورهای دینی دانش ­آموزان دختر، کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی، ۱۳۹۶

·        ساخت و هنجاریابی مقیاس مهارت‌های اساسی تدریس، فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی، سال ۳، شماره ۱۴، پاییز ۱۳۹۵، ص ۱۷۳-۱۶۳.

 

سوابق :

·        کارشناس فرهنگی و فوق برنامه دانشکده فنی و حرفه ای سما واحد یاسوج. ۱۳۹۲ تا کنون.

·        مشاور و روانشناس مرکز مشاوره رشد(امور مربوط به خانواده و طلاق)، ۱۳۹۶

·        مدیر شرکت خدمات تحقیقات کاوشگران

·        روانشناس مرکز ترک اعتیاد طلوع یاسوج. ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۲.

·        مسئول و مدیر فنی مرکز سلامت روان محلی کاکان. ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۳.

·        عضو انجمن علمی آموزشی یاسوج. از ۱۳۸۸.

مدرس دانشگاه پیام نور و سما واحد یاسوج

کارگاهها(مدرس):

·        کارگاه آموزشی مهارت های کنترل هیجانی با تاکید بر کنترل خشم

·        دوره جامع شناخت و پیشگیری از مصرف مواد مخدر –  کانون های مردمی معاونت پیشگیری از وقوع جرم.

·        کارگاه آموزش مقدماتی و پیشرفته اس پی اس اس.

·        کارگاه مدیریت خلق منفی

·        کارگاه آموزش مقاله نویسی و نگارش پایان نامه ویژه دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد

·        سمینار روابط و دوستی های دختر و پسر. دانشکده فنی و حرفه ای سما واحد یاسوج. بهار ۹۳.

گواهی

–       گواهی بین المللی تحلیل آماری spss  و lisrel  و Amose

–       مربیگری مهارت های زندگی

–       روان درمانی کوتاه مدت،

–       دوره آموزش درمان روانشناختی مبتنی بر پذیرش و عمل ACT

–       کارگاه آموزش مراقبه