جناب آقای وحید جانی پور

نام ونام خانوادگی : وحید جانی پور

عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی از سال۱۳۸۵ تا کنون

رییس دانشکده سما واحد یاسوج از سال ۱۳۹۲ تا کنون

تحصیلات : دانشجوی دکتری

آدرس پست الکترونیک : vahidjanipor@yahoo.com


فعالیتهای پژوهشی

 1. ارائه مقاله با      Index ISI   در کنفرانس بین المللی

International conference on nanotechnology and biosensors

 در کشور چین در سال ۱۳۸۹

 با موضوع:

Study of the Transverse Magnetoresistance of  Bismuth nanowires by Solution of the Boltzman Equation

 1. ارائه مقاله دراولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی روشها و کاربرد

)   International conference on econometrics methods and applications)

در شهریور ۱۳۹۱ در سنندج

 با موضوع :

A numerical eigenvalues of random matrix

 1. ارائه مقاله در نهمین همایش ملی احتمال و فرایندهای تصادفی –دانشگاه سیستان و بلوچستان ۱۳۹۲

با موضوع :

Algebra Polynomials With Random Elliptically Contoured Coefficients

 1. ارائه مقاله در همایش ملی شیمی و مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران سال ۱۳۹۰
 2. ارائه مقاله در دومین همایش ملی  نفت،گاز وپتروشیمی ۱۶ و ۱۷ اسفند ۱۳۹۱
 3. ارائه مقاله در همایش داخلی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران سال ۱۳۸۹
 4. ارائه مقاله با      Index ISI   درسال ۱۳۹۳ با موضوع

The Various Classes of Skewed Multivariate Distributions and their Relationship to Skew-normal Families with Application to Time Series

 1. ارائه مقاله با      Index ISI   درسال ۱۳۹۳ با موضوع

 Extended Kalman Filter and Density – Based Monte Carlo Filter for Discrete time Stochastic Differential Equation

 1. ارائه مقاله با      Index ISI   درسال ۱۳۹۴ با موضوع

Analytical and Numerical Study About Hydrodynamics and Thermal Boundary Layer in General Three-Dimensional Stagnation-Point Flow of a Nan fluid


شرکت در دوره های آموزشی زیر به میزان ۴۵۸ ساعت  با دریافت گواهینامه  و نمره عالی از

 سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

 1. آشنایی با قوانین و آیین نامه های پژوهشی درمهر ماه سال ۱۳۸۶
 2. آموزش تدوین برنامه درسی در مهر ماه سال ۱۳۸۶
 3. بهینه سازی روابط انسانی در دانشگاه در مهرماه سال ۱۳۸۶
 4. آشنایی مقدماتی با نرم افزار Microsoft outlook  در دی ماه و بهمن ماه سال ۱۳۸۶
 5. آشنایی با کامپیوتر و مقدماتی ۹۸در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۷
 6. دوره ویندوز ۹۸ تکمیلی در خرداد ماه سال ۱۳۸۷
 7. آموزش زبان انگلیسی عمومی در مرداد ماه سال ۱۳۸۷
 8. آموزش روخوانی قران کریم در تیر ماه سال ۱۳۸۷
 9. دوره اقدام پژوهشی در مهرماه سال ۱۳۸۷
 10. دوره تبیین خدمات دانشگاه آزاد در مهرماه ۱۳۸۷
 11. آموزش روخوانی قران کریم در دی ماه ۱۳۸۷
 12. دوره رسانه ها و وسایل آموزشی در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۹
 13. آموزش قرائت و مفاهیم قران کریم در خرداد ماه سال ۱۳۸۹
 14. آشنایی مقدماتی با نرم افزار spss در خرداد ماه سال ۱۳۸۹
 15. دوره ارزشیابی و اندازه گیری پیشرفت دوره تحصیلی در خرداد ماه سال ۱۳۸۹
 16. دوره برنامه ریزی و الگوهای تدوین درس در خرداد ماه سال ۱۳۸۹
 17. دوره سبک های یادگیری و روشهای اثربخش مطالعه در خرداد ماه سال ۱۳۸۹
 18. دوره نحوه ارائه یک سمینار خوب در مهرماه سال ۱۳۸۹
 19. آشنایی با نرم افزار مهندسی matlab   در دی ماه ۱۳۸۹
 20. آشنایی با شیوه های تولید و چاپ مقالات علمی در مجلات IsI در بهمن ماه ۱۳۸۹
 21. دوره تجوید قران در تیرماه ۱۳۹۰