درباره دانشکده

دانشکده فنی و حرفه ای سما واحد یاسوج از مهرماه ۸۴ با اجاره نمودن یک باب آموزشگاه غیرانتفاعی و تعداد ۱۲۵ نفر دانشجو در بخش برادران آغار بکار نموده و در بهمن ماه ۸۴ با پذیرش ۸۵ نفر دانشجو برادر و ۵۷ نفر دانشجوی خواهر و همچنین نسبت به راه اندازی کامل یک سایت کامپیوتر و راه اندازی دو سالن نقشه کشی معماری با امکانات مجهز و سایر وسایل مورد نیاز و جذب اساتید مجرب و موفق ، فعالیت خویش را آغاز نمود .

سپس با پیگیری و حمایت و همکاری مسئولین محترم سازمان سما و ریاست محترم وقت واحد دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج ساختمانی با مساحت ۱۲۰۰ مترمربع زمین و زیربنای ۱۲۰۰ متر در سه طبقه و ساختمان اداری با مساحت ۲۳۰ متر خربداری گردید که تا سال ۸۸ مورد استفاده آموزشکده قرار گرفت  وباپیگیریهای مکرر سه هکتار زمین جنب دانشگاه آزاد اسلامی به معاونت سما یاسوج واگذار گردید که با ساخت دانشکده جدید در این زمین از سال ۸۸ ساختمان دانشکده به محل کنونی منتقل گردید.

در حال حاضر با ۱۳۰۷ دانشجو در ۷ رشته (کامپیوتر، معماری، تربیت بدنی، الکتروتکنیک، تاسیسات، کاردان فنی برق، حسابداری) مشغول به تحصیل می باشد.

آدرس دانشکده یاسوج: کیلومتر ۵ جاده اصفهان روبروی ساختمان مدیریت دانشگاه آزاد دانشکده فنی و حرفه ای سما واحد یاسوج