درخشش تیم پژوهشی دبستان پسرانه سما یاسوج در جشنواره دانش آموزی جابربن حیان

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۰
  • نظرات : بدون دیدگاه

تیم پژوهشی دبستان پسرانه سما یاسوج موفق به دریافت تندیس و لوح تقدیر هفتمین جشنواره دانش آموزی جابربن حیان در تبریز شد.
به گزارش روابط عمومی سما، این تیم پژوهشی با طرح پژوهشی “تهیه نانو پوشش شفاف ضد پرتو فرابنفش بر روی سطح شیشه”در مرحله استانی حائز رتبه اول گردید و به مرحله کشوری در تبریز راه یافت.

قابل ذکر است در هفتمین جشنواره کشوری جابر بن حیان ۱۹۳ پروژه دانش آموزی به نمایش گذاشته شد، که از این تعداد ۱۲۷ پروژه در موضوع ساخت و طراحی، ۶۶ پروژه در حوزه آزمایش بودندد که ۹۸ پروژه مربوط به دانش آموزان دختر و ۹۵ پروژه مربوط به دانش آموزان پسر از تمام مدارس کشور شرکت داشتند که در بین تمام مدارس دولتی و غیر دولتی نماینده سما از یاسوج هم حضور داشتند.

مطابق دستورالعمل وزارت آموزش و پرورش از هر تیم یک نفر به نمایندگی از سایر اعضا به تبریز اعزام و به  دفاع از طرح می پرداختند و در پایان به طرح های برتر تندیس و لوح تقدیر اعطا گردید
اعضای این تیم پژوهشی در مرحله شهرستانی و استانی  را ایلیا محمد حسینی، علیرضا جعفری، امیر محمد ایزدی، آرشام امیری ومانی کلیدری تشکیل میدادند که ایلیا محمد حسینی به نمایندگی از گروه توسط آموزش و پرورش استان به تبریز اعزام شده بود.