زمان انتخاب واحد ترم مهر۹۷

قابل توجه دانشجویان گرامی تاریخ انتخاب واحد دانشجویان به شرح زیر می باشد. ضمنا تاریخ انتخاب واحد تمدید نمی شود.

شنبه مورخ ۹۷/۶/۱۷ الی چهارشنبه مورخ ۹۷/۶/۲۱