عکس های شرکت مسئولین و دانش اموزان سما یاسوج در مراسم سیزده ابان

مراسم ۱۳ آبان به روایت تصویر