پنج ویژگی مدارس سما واحد یاسوج

 

مدارس سما در مسیری حرکت می کنند که علاوه بر کسب موفقیت های تحصیلی چشمگیر، باعث رشد خلاقیت، تحقق روابط اجتماعی توأم با احترام متقابل، افزایش یادگیری و اعتماد به نفس دانش آموزان شده تا در نهایت نقش موثری در رشد و تعالی جامعه خود داشته باشند در زیر برخی از ویژگی های مدارس سما واحد یاسوج را برشمرده ایم:

  • شیوه های نوین آموزش:

در مدارس سما آموزش صحیح دانش آموزان یک مولفه کلیدی در رشد فکری ، مادی و معنوی آنها در زمان حال و آینده تلقی می شود. دبیران مهارتهای لازم برای مدیریت کلاس درس و نیز آموزش صحیح مفاهیم درسی را قبل از ورود به مدارس، در دانشکده سما می آموزند. با هدف آموزش مناسب مطالب درسی، به زیرساخت های آموزشی از قبیل توسعه فضاهای آموزشی، زیباسازی و استاندارد سازی کلاس ها، مهیا نمودن تجهیزات آزمایشگاهی و هوشمند سازی آموزشی اهمیت فراوانی داده می شود. در همین راستا هر ساله در قالب طرح تابستانی نسبت به بازسازی و توسعه و تجهیز مدارس نیز اقدام می شود.

  • احترام به دانش آموزان

مدارس سما یاسوج از مشاورین و دبیرانی در کادر خود استفاده می کنند که مهارت های ارتباط موثر با دانش آموزان را می دانند. آموزش های فوق برنامه و ضمن خدمت از سوی معاونت پژوهشی، واحد مشاوره و خدمات روانشناختی و مدیریت فرهنگی دانشگاه برگزار می شود که معلمان ملزم به شرکت در این کارگاهها می باشند.

  • مدارس سما پاسخگو و مسئولیت پذیر هستند

در مدارس سما کادر مدیریت و آموزش به شدت پاسخگو و مسئولیت پذیر هستند. از آنجا که مجموعه مدارس سما تحت نظارت مضاعف و دوسویه دانشکده سما و نیز آموزش و پرورش می باشد نه تنها به دانش آموزان خود بلکه به جامعه، تعهد دارند، در همین راستا برنامه و نقشه راه سما تدوین گردیده است. نقشه راه صرفا برنامه کلاس های درسی نیست، بلکه موفقیت دانش آموزان در امتحانات نهایی، کنکورسراسری، زندگی فردی و اجتماعی بر اساس آموزش مفاهیم تفکر صحیح و مبتنی بر متدهای نوین آموزش و یادگیری است.  کادر مدیریتی سما همواره بر آن بوده اند تا ضمن تقویت نقاط قوت مدارس، معایب خود را با صداقت کامل شناسایی نموده و در صدد رفع آن برآیندو از شیوه های جدیدتر و بهتری برای جبران این ضعفها استفاده نمایند.

  • استفاده بهینه از زمان و ایجاد تعادل در تکالیف

در مجموعه مدارس سما دانش آموز علاوه بر انجام تکالیف درسی و علمی ، برای آموختن روش صحیح فکر کردن ، افزایش قدرت خلاقیت و نیز انجام کارهایی که شخصیت وی را در مسیر چند بعدی بودن، هدایت می کند، آموزش می بیند و در شرایط واقعی در معرض تجربه قرار می گیرد. آموزش های فوق برنامه و مهارتی در دستور کار مدارس سما قرار گرفته است به نحوی که در اجرای طرح مهارت آموزی، تمامی دانش آموزان سما در پایان هر تحصیلی در مجموعه مدارس حداقل ۶ مهارت زندگی، شغلی – حرفه ای و رفتاری را خواهند آموخت.

  • مدارس سما عزت نفس دانش آموزان را افزایش می دهند

مدارس سما به کمک متخصصین مهارتهای مدیریت و کنترل ذهن، برنامه ای ویژه برای ارتقای عزت نفس و احساس ارزشمند بودن دانش آموزان به اجرا می گذارد. این مدارس اعتقاد دارند، رفتار مناسب و توام با احترام با دانش آموزان، باعث می شود تا جامعه در آینده از حضور نسلی جدید از پدران و مادرانی با عزت نفس بالا، خوش برخورد، امیدوار و موفق، بهره مند شود. متأسفانه در بسیاری از مدارس ، احساسات غالب در میان معلمان و مدیران یک نوع تحقیر برای دانش آموزان و والدین شان قلمداد می گردد که تنها باعث میشود آنها با حس تنفر رشد کنند و همین حس در آینده باعث رواج خشونت در خانواده،جامعه و یک نوع عصبانیت ناخواسته و درونی می شود. مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی دانشکده سما همواره در جهت آموزش های لازم برای ارتقای سلامت روانی، افزایش روحیه نشاط و خودکارآمدی، بهبود مهارت های یادگیری و سبک زندگی دانش آموزان اهتمام ورزیده است.

 

صادقی