کسب مقام اول پرتاب نیزه مرحله دوم دوومیدانی فهرمانی باشگاه های کشور توسط دانشجوی سمای یاسوج

عنایت وفابین دانشجوی دانشکده فنی و حرفه ای سما واحد یاسوج در مسابقات دوومیدانی قهرمانی باشگاه های کشور مرحله دوم در گروه زیر  بیست و یک سال در ماده پرتاب نیزه مقام اول کشور را کسب نمود همچنین وی در رده بزرگسالان موفق به کسب رتبه چهارم کشور گردید.