حوزه فرهنگ

تقاضای کار دانشجویی

تقاضای کار دانشجویی

بر اساس بخشنامه سازمان مرکزی به منظور بهره گیری از توانمندی و خلاقیت های دانشجویان در پیشبرد امور دانشکده و ایجاد زمینه مناسب برای مشارکت اجتماعی، تجربه آموزی دانشجویان و مساعدت مالی به آنان در زمینه شهریه تحصیلی بدین وسیله به اطلاع دانشجویان گرامی متقاضی کار دانشجویی می رساند  از تاریخ ۲۵ شهریور لغایت ۵ […]

جناب آقای مجید صادقی

جناب آقای مجید صادقی

نام و نام خانوادگی: مجید صادقی  مدیر امور فرهنگی و فوق برنامه سرپرست واحد مشاوره و روانشناسی آدرس پست الكترونيك : psy.msadeghi@gmail.com سوابق تحصيلي: کارشناسی راهنمایی و مشاوره دانشگاه شهید چمران اهواز کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت مقالات: ·        بررسی رابطه […]